Kotipalvelu Heurekalta palvelut luotettavasti ja asiakasta arvostaen

Yrityksestä

"Tuttu, turvallinen ja sydämellinen hoitaja, jolla on aikaa asiakkaalle luo
turvaa, pysyvyyttä ja jatkuvuutta asiakassuhteessa."

Kaikilla on oikeus elää täysipainoista ja hyvää elämää kotonaan niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Oma koti, jossa on turvallinen ympäristö auttaa myös pysymään paremmassa kunnossa ja pitämään mielen virkeänä. Kotipalvelu Heurekan kolme tärkeintä arvoa ovat: turvallisuus, luotettavuus, sekä asiakkaan arvostus tarjoten yksilöllisiä palveluita asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Arvot näkyvät toiminnassamme siten, että sydämellisyys ja sitoutuneisuus asiakkaaseen ovat sellaisia toiminnan peruspilareita, joista ei tingitä. Tärkeitä ovat myös henkiset arvot, kuten ilon tuominen ja yksinäisyyden ”karkoittaminen”.

Käytämme omavalvontasuunnitelmaa jokaisessa asiakastapahtumassa sekä noudatamme uutta tietosuojalakia.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 25.5.2016, ja sitä aletaan soveltaa 25.5.2018 Kotipalvelu Heurekassa.

Asiakkaat

Asiakkaitamme ovat vanhukset, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat sekä lapsiperheet (lastenhoito) tai kuka tahansa, joka tarvitsee henkilökohtaista avustamista sekä hoivaa kotona selviytymiseen. Henkilökohtainen avustaminen voi olla myös tuen antamista asioiden hoidossa pitkä- tai lyhytaikaisesti (toipilaat). Kotipalvelu Heurekan palveluihin kuuluvat myös omaishoitajalomitukset.

Kotipalvelu Heureka on hyväksytty Vantaalla, Tuusulassa ja Helsingissä mm. Palveluseteli -tuottajaksi, ja ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla kouluttautumisella. Tällä hetkellä erikoistun muistihäiriöihin (mm. dementia, Alzheimer).

Ensimmäinen tutustumiskäynti on aina maksuton ja jokaiselle asiakkaalle tehdään kirjallinen hoito- ja palvelusopimus. Matkakuluja ei veloiteta erikseen.

Rekisteröityneenä palveluntuottajana voin tarjota asiakkaille myös arvonlisäverotonta palvelua.

Omavalvontasuunnitelmaa noudatetaan ja hyödynnetään jokaisessa asiakassuhteessa. Toiminta on lisäksi vastuuvakuutettua.